‘We voelen ons niet thuis op Vinex-locaties.’

 

Een monumentale school op de Prinsengracht, een kerk in Bloemendaal, een braakliggend terrein in de Haarlemse binnenstad. Ernest van der Meijde is trots op de start van zijn nieuwe onderneming: Wibaut.

Wibaut van start

In zijn nieuwe kantoor in de Pinnacle Tower in Amsterdam, vertelt Ernest over zijn vorige onderneming. “Ik heb Hallvard in 2008 opgericht en de afgelopen vier jaar met Patrick Jansen met veel plezier geleid. We realiseerden succesvolle binnenstedelijke woningbouwprojecten. Renovatie en nieuwbouw. Samen hebben we Hallvard laten groeien. In vier jaar verandert er veel, en dat is goed, want veranderingen bieden nieuwe mogelijkheden. Patrick en ik hebben besloten daaraan ieder op een eigen manier invulling te geven.” Voor Ernest betekende dit de oprichting van een nieuwe onderneming: Wibaut. Op 1 mei 2015 was het zo ver. 

Bijzondere woningen

Waar gaat Wibaut zich op richten? “Wij willen bijzondere woningen creëren,” vertelt Ernest, “vooral in Zuid-Kennemerland en Groot-Amsterdam. Dat kan nieuwbouw zijn of een bestaand pand. Het gaat erom dat we iets realiseren waar mensen met plezier zullen wonen. Nu en ook in de toekomst. Een bijzondere plek, waar we zelf ook trots op zijn.”

Betekent dat ook dat er projecten zijn die Wibaut níet op zich neemt? “Als ik ergens kom, weet ik meestal al snel of we het wel of niet moeten doen. Het kan de plek zijn die me intrigeert, het gebouw, de mogelijkheden of de omgeving. Het moet iets bijzonders zijn. Ik ga niet sleuren aan een project waar ik geen goed gevoel bij heb. Hoe financieel aantrekkelijk het ook kan zijn.”

Dat de mensen van Wibaut een neus hebben voor bijzondere plekken, blijkt uit de projecten waaraan al hard wordt gewerkt: een monumentale school op de Prinsengracht, een kerk in Bloemendaal en een braakliggend terrein in de Haarlemse binnenstad. Het is duidelijk dat Wibaut zich niet thuis voelt op Vinex-locaties. Maar, hoe komt Wibaut aan deze unieke panden en plekken? “Daar zoeken we zelf actief naar. Door alle tijd en energie die we in ons netwerk stoppen, benaderen beleggers en gemeenten ons ook zelf. En we merken dat mensen graag weer met ons in een nieuw project stappen, als we eenmaal met succes hebben samengewerkt. Dat geeft vertrouwen.”

Samenspel

“We raken extra enthousiast als we kunnen voortbouwen op historie. Als we het erfgoed van een plek of gebouw als uitgangspunt kunnen nemen. Bij elke ontwikkeling houden we rekening met dat erfgoed, en met de omgeving. Want elke woning, elk gebouw, elke bewoner gaat iets aan met die omgeving. Daarom betrekken wij de buurt en de omwonenden altijd in het ontwikkelingstraject.”

Een goed en haalbaar plan, daar begint het mee. “Maar dat kun je niet vanuit een ivoren toren bedenken. Er spelen veel verschillende belangen mee. Daarom betrekken we kopers, omwonenden en de gemeente vanaf het begin bij het project. Daar hebben we onze processen dan ook op ingericht. Door continu contact te houden met alle betrokkenen, kom je tot het beste resultaat. Daar ben ik van overtuigd. ”

Ook in het voortraject steekt Wibaut veel energie. Ernest: “We houden niet van verrassingen achteraf. We inventariseren risico’s en kansen grondig, maken duidelijke afspraken én leggen deze goed vast. Dat helpt om andere partijen scherp te houden. Ik ben erg streng voor mezelf en misschien juist daardoor ook voor anderen.” Net zoals niet elk project bij Wibaut past, worden ook de partners zorgvuldig geselecteerd. “Ze moeten werken vanuit dezelfde passie als wij dat doen.”

Ernest gelooft niet in één vast team voor ieder project. “Bij het ene project is expertise op het gebied van nieuwbouw gewenst. Een monument vraag juist weer om die specifieke ervaring. Daarom bepalen we per project het beste team.”

Gewoon goed

Steeds vaker verschijnen er positieve berichten over de woningmarkt. Ook Ernest merkt dat de markt aantrekt, woningen worden sneller verkocht. “Ik heb er vertrouwen in dat dit doorzet, maar de markt blijft grillig. Je moet tegen een knauw kunnen, want door maatregelen vanuit de overheid kan de situatie opeens anders zijn.”

Maar, crisis of geen crisis, eigenlijk vindt Ernest dat projecten in de basis gewoon goed moeten zijn. “Voor mij een open deur, maar er zijn nogal wat partijen die het anders doen. Mensen willen kwalitatief wonen op een goede locatie. Die behoefte blijft, en dat is precies wat Wibaut biedt. Wij pakken elk project op vanuit de volle overtuiging dat het leidt tot een bijzondere woonplek voor de nieuwe bewoners.”

Bekijk onze projecten