• Bos_150820_5243_BRW41 web 610x454
  • Bos_150820_3193_BRW41 web 341x454
  • Bos_150820_5273_BRW41 web 610x454
  • Bos_150820_3151_BRW41 web 341x454

Vrijstaande woningen

Brederoodseweg, Santpoort-Zuid

Wonen in het groen

Op een prachtige plek aan de Brederoodseweg 41 in Santpoort-Zuid realiseren we drie vrijstaande woningen. Op deze kavel van 1,5 ha, een verouderd glastuinbouwperceel, zorgen we ook voor een nieuw natuurlandschap. Dat betekent wonen midden in het groen met de ruïne van Brederode, de historische boerderij Middenduin en tennispark Brederode als bijzondere ‘buren’. Santpoort-Zuid ligt in de gemeente Velsen en heeft samen met Santpoort-Noord zo'n 3000 inwoners.

Ruimte voor Ruimte

Voor dit project passen we de Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte toe. Dit betekent dat we de verrommelde opstallen (een woonhuis, (kippen)schuren, kantoren, warenhuizen en een dahliakas) zullen slopen. In ruil krijgen wij de bouwrechten voor drie woningen. De Ruimte voor Ruimte regeling is bedoeld om de verrommeling van het landschap tegen te gaan en de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren. De provincie Noord-Holland is positief over onze plannen.

Ontwerp

De ruime woningen (250 m2) met een beperkte nokhoogte van 4,5 meter, zullen opgaan in de omgeving. Een landschapper, stedebouwkundige en architect buigen zich over de optimalisatie van de natuur, de stedenbouwkundige inpassing en het ontwerp van in ieder geval een van de woningen. Hierbij zullen ze aansluiten op het Startdocument Bestemmingsplan Duingebied en het door de gemeente Velsen vastgestelde Landschapsbeleidsplan. In overleg met de gemeente Velsen en Natuurmonumenten zullen we bepalen hoe we de natuur om de bebouwing heen het beste kunnen inrichten en beheren.

Bijzondere buren.

Kastelen en buitenhuizen

In de vroege middeleeuwen werd dit gebied gekenmerkt door dertig kastelen en versterkte hofsteden. De ruïne van Brederode is nog overgebleven uit die tijd. In de middeleeuwen zijn het de heren van Brederode die de scepter zwaaien. Het landschap is dunbevolkt en wordt hoofdzakelijk voor landbouw gebruikt. Aan de randen van de stad zijn de strandvlaktes in gebruik als bleekvelden voor de lakenindustrie. Met de opkomst van de burgerij bouwden rijke burgers uit Haarlem en Amsterdam hier hun buitenhuizen. Hiertussen vond op kleine schaal landbouw plaats.

Bijzondere buren

Op deze plek woon je naast wel heel bijzondere ‘buren’: de ruïne van Brederode, de historische boerderij Middenduin en tennispark Brederode. De naam Brederode verwijst naar het stuk bosgrond (Brede Roede), waarop Kasteel Brederode is gebouwd (13e eeuw). In 1351 werd het kasteel gesloopt nadat het tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten zwaar was beschadigd. In 1354 is het onder aanvoering van Willem van Brederode weer herbouwd, als uitvalsbasis voor de Hoeken. De Ruïne van Brederode is het eerste monument dat door de staat is aangekocht (1862) en gerestaureerd.

Boerderij Middenduin (Middenduinerweg 89) bestaat uit een 17de-eeuwse boerenwoning met opkamer en kelder, een 18de-eeuws gepleisterd dwarshuis en een stal (circa 1880). Tennispark Brederode, aan de Brederoodseweg 43, is aangelegd in 1935 en bestaat uit 12 gravelbanen. 

 

Wilt u eens van gedachten
wisselen over de ontwikkeling van
uw eigen locatie?

Klik hier